Lezen voor de lijst niveaus boekentips

Lezen voor de lijst? De beste boekentips van 2023 per niveau

Lezen voor de lijst hoeft niet vervelend en saai te zijn. Je moet gewoon de juiste boeken zien te vinden. We geven je de beste boekentips om te lezen voor je lijst in 2023. Maar eerst leggen we kort even uit wat lezen voor de lijst betekent, waarom leraren willen dat je zoveel leest en welke niveaus er zijn. Per niveau delen we de beste boekentips van 2023 en geven we ook aan waarom we ze zo goed vinden.

 

Lezen voor de lijst

Als we het hebben over lezen voor de lijst, hebben we het over de boeken die leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten lezen. Dit is een ruime selectie aan boeken waarvan de experts, leraren en andere professionals vinden dat ze “genoeg educatieve inhoud bevatten om kennis te nemen van de wereld om de leerling heen”. Anders gezegd: de boeken nodigen uit om in gesprek te gaan en te laten zien waar je staat in de wereld.

 

Doel van lezen voor de lijst

Grote kans dat je je het regelmatig hebt afgevraagd: waarom willen ze dat ik die boeken lees? Het antwoord is vrij breed te interpreteren. Maar het komt erop neer dat onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen die boeken lezen beter worden in taal. Zij leren beter spellen en zijn ook beter in begrijpend lezen. Daarnaast beschikken leerlingen die veel lezen over een grotere woordenschat. Dit zijn allemaal vaardigheden waar leerlingen wat aan hebben in het studeren. Er is zelfs aangetoond dat leerlingen die veel lezen in het hoger onderwijs succesvoller zijn dan leerlingen die niet of weinig lezen.

Het lezen heeft ook een sociaal doel: door te lezen kunnen leerlingen zich beter verplaatsen in andere mensen. Ze maken kennis met personages en zien de wereld door hun ogen, waarmee empathie zich beter kan ontwikkelen.

 

Lezen voor de lijst in niveaus

Het zou niet eerlijk zijn om leerlingen van het vmbo te verplichten tot het lezen van dezelfde boeken als leerlingen in het gymnasium (al mag dat natuurlijk altijd en wordt het zeker aangemoedigd). Andersom kan een gymnast niet slagen voor Nederlands door alleen maar boeken op het niveau van het vmbo te lezen.

De reden daarvoor heeft te maken met de twee subdoelen waarin op het voortgezet onderwijs onderscheid wordt gemaakt, namelijk:

 1. lezen voor beleving
 2. literatuurgeschiedenis en de leeslijst

1 Lezen voor beleving

Kennismaking met boeken en plezier hebben in lezen zijn de doelen die gelden voor het hele vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo. Het gaat er hier om dat leerlingen boeken leren begrijpen en verhalen uit een boek kunnen halen en reproduceren (door bijvoorbeeld een boekverslag te maken of erover in gesprek te gaan).

2 Literatuurgeschiedenis en de leeslijst

In de bovenbouw van de havo en het vwo gaat literatuurgeschiedenis een rol spelen. Daarnaast wordt er dan ook gelet op een selectie van de leestlijst. Havo-leerlingen moeten acht boeken lezen, vwo-leerlingen twaalf.

 

Om het onderscheid te kunnen blijven maken en iedere doelgroep de beste boeken te bieden, zijn er zes niveaus van de leeslijst. Lezen voor de lijst doe je dus op basis van boeken voor het niveau waar je in zit. Zo zit een vmbo-leerlingen in de brugklas op een ander niveau dan een leerling van 4-vwo.

Hieronder zetten we de niveaus van lezen voor de lijst voor je op een rijtje.

 

Niveau 1: belevend lezen

De lezer op niveau 1 heeft weinig ervaring met het lezen van fictieve boeken en houdt vaak ook niet van lezen (doet het enkel omdat het moet). Het leestempo van deze leerlingen ligt laag en deze leerling praat niet graag over de inhoud van een boek. Als deze leerling dan een boek leest, moet het vooral amuseren en echt leuk zijn.

Het doel van niveau 1 is belevend leren lezen en gemotiveerd raken om meer te gaan lezen. Ook de interesse ontwikkelen voor bepaalde genres of onderwerpen is een doel van lezen voor de lijst op niveau 1.

Kenmerken van boeken op niveau 1:

 • Het boek moet niet te dik zijn
 • Het verhaal moet over een bekend onderwerp gaan
 • Het tempo moet hoog liggen
 • Simpele opbouw van het boek
 • Bevredigend einde
 • Amuseert de lezer door spannend, dramatisch, sensationeel of humoristisch te zijn

 

Boekentip op niveau 1: Dochter van de onderwereld door Theo-Henk Streng

Nikki Verdonk is 15 jaar oud en de dochter van een beruchte drugscrimineel. Als er een aanslag op zijn leven wordt gepleegd waarbij hij overlijdt, is ook Nikki haar leven niet meer zeker. Ze wordt de criminele wereld van haar vader ingezogen en ontdekt dat hij veel vijanden had. Intussen is de moordenaar nog op vrije voeten.

Dochter van de onderwereld Theo-Henk Streng niveau 1

Niveau 2: herkennend lezen

Niveau 2-leerlingen hebben een goede ervaring met het lezen van fictie en vinden het leuk om personages, gebeurtenissen en situaties in boeken te herkennen. Ze vinden het ook leuk om met klasgenoten over een boek te praten. Een boek heeft voor hen een ontspannende werking.

Doelen van niveau 2 zijn herkennend leren lezen en interesse ontwikkelen voor nieuwe genres en onderwerpen.

Kenmerken van boeken op niveau 2:

 • Herkenbare personages
 • Herkenbare onderwerpen
 • Een dramatisch en meeslepende verhaallijn
 • Weinig obstakels in het verhaal (dus geen perspectiefwisselingen, sprongen in tijd, meerdere verhaallijnen en open ruimtes)
 • Het boek mag een open einde hebben (en dus onbevredigend zijn)

 

Boekentip op niveau 2: Cel door Charles den Tex

Hoe bestrijd je iemand die jouw identiteit misbruikt? Michael Bellicher is getuige van een auto-ongeluk met fatale afloop. Na verhoord te zijn, wordt hij aangehouden. Michael heeft zelf geen idee waarom ze hem moeten hebben, maar hij krijgt te maken met keiharde rechercheurs en een advocate die hem niet geloven en erop gebrand zijn hem te laten bekennen. Maar de echte ellende moet dan nog beginnen.

Cel Charles den Tex niveau 2

Niveau 3: reflecterend lezen

Leerlingen die op niveau 3 boeken lezen voor de lijst hebben goede ervaringen met eenvoudige literaire romans. Ze zijn geïnteresseerd in onderwerpen die bij volwassenen spelen en vinden het leuk om over een boek te discussiëren met hun klasgenoten. Deze lezers willen door boeken nieuwe werelden ontdekken, maar ook aan het denken gezet worden.

Doelen van boeken op niveau 3 zijn reflecterend leren lezen, de eigen horizon en belevingswereld verbreden en het ontwikkelen van interesse voor verteltechnieken (de wijze waarop de schrijver ervoor kiest een verhaal te vertellen).

Kenmerken van boeken op niveau 3:

 • Het onderwerp hoeft niet meer bij de leefwereld aan te sluiten
 • Psychologische, morele en maatschappelijke kwesties worden verteld en vragen om gesprekken
 • Een levensles kan uit het boek worden gehaald
 • Af en toe mag het boek ingewikkeld zijn
 • Er is een diepere laag van betekenis in het boek te vinden

 

Boekentip op niveau 3: Alleen maar nette mensen door Robert Vuijsje

David is geboren in Amsterdam Oud-Zuid en hij is van Joodse afkomst. Zijn intellectuele ouders omringen zich met intellectuele mensen en Davids vriendin Naomi ‘deugt’ volgens hen. David vindt het echter maar saai en kan niet bedenken wat hij na het behalen van zijn gymnasiumdiploma wil. Hij raakt geïsoleerd van zijn vrienden en komt in de ban van zwarte vrouwen me cup 95F en grote konten. Tot afgrijzen van zijn familie gaat hij helemaal op in de onbekende wereld van de Bijlmer. Na veel avonturen ontdekt hij dat hij toch wel een intelligente relatie zoekt: de intellectuele zwarte vrouw.

Alleen maar nette mensen Robert Vuisje niveau 3

Niveau 4: interpreterend lezen

De leerling die op niveau 4 boeken leest voor de lijst heeft een interesse in literaire romans en er al ervaring in, is geïnteresseerd in de verteltechniek en wil doordringen in complexe situaties, personen en gebeurtenissen die niet altijd alledaags zijn. Deze leerling laat zich uitdagen om een tekst te analyseren en te zoeken naar diepere lagen van betekenis.

Doelen van lezers op niveau 4 zijn het esthetisch en interpreterend leren lezen, verbanden kunnen leggen (oorzaak en gevolg of motieven) en het ontwikkelen van een ethisch besef.

Kenmerken van boeken op niveau 4:

 • De lezer vindt het niet erg om inspannend te lezen
 • Er is al enige algemene of specifieke kennis nodig
 • Het verhaalverloop en het gedrag van personen zijn niet altijd even voorspelbaar
 • De structuur van het verhaal mag complex zijn
 • De verhalen hebben een meerduidige betekenis

 

Boekentip op niveau 4: Bezonken rood door Jeroen Brouwers

Jeroen Brouwers krijgt in de vroege ochtend van 28 januari 1981 te horen dat zijn moeder de avond ervoor overleden is. Hij is dan veertig jaar en het contact met zijn moeder was al jaren verstoord. Ze zagen elkaar amper. De gebeurtenis is echter aanleiding om stil te staan bij hun gezamenlijke ervaringen. Die in het Jappenkamp Tjideng zijn de aangrijpendste. De grote liefde van Jeroen voor zijn moeder is veranderd in haat. Die haat breidt zich soms uit tot alle moeders en zelfs alle vrouwen.

Verzonken rood Jeroen Brouwers niveau 4

Niveau 5: letterkundig lezen

De lezer op niveau 5 heeft belangstelling voor klassiekers in de literatuur en voor belangrijke schrijvers, is geïnteresseerd in de achtergrond van een boek en heeft oog voor de literaire stijl (en kan daar ook van genieten). Deze lezer legt verbanden op meerdere niveaus en brengt het boek ook snel in verband met andere media, de wereld buiten de tekst en vindt het leuk zich in cultuur, taal en literatuur te verdiepen.

Doelen op niveau 5 zijn dan ook letterkundig leren lezen, zowel tekstinterne als tekstexterne verbanden leggen en het ontwikkelen van interesse voor de stijl van een auteur.

Kenmerken van boeken op niveau 5:

 • De boeken doen een beroep op poëticale, literaire en culturele kennis
 • Personages en thema’s in de boeken staan ver van jongeren af (de inhoud van ingewikkeld zijn)
 • Het taalgebruik kan afwijken of zelfs ouderwets zijn
 • De structuur van de tekst is complex
 • De betekenis van het verhaal is impliciet of meerduidig

 

Boekentip op niveau 5: Aleksandra door Lisa Weeda

Aleksandra vertelt de dramatische geschiedenis van Oekraïne en de geschiedenis van Lisa Weeda’s eigen familie. Haar grootmoeder Aleksandra is het uitgangspunt. Zij stuurt hoofdpersoon Lisa naar de Donbas om de verdwenen oom Kolja te vinden. Na de grensovergang komt Lisa echter in een gat in de tijd terecht en belandt ze in het ‘Paleis van de verloren Don Kozak’. Daar wacht de vader van Aleksandra – haar overgrootvader Nikolaj, die al 65 jaar dood is – haar op. Hij neemt haar mee op een rondleiding door de geschiedenis van hun beider land.

Aleksandra door Lisa Weeda niveau 5

Niveau 6: academisch lezen

Op niveau 6 is de gedreven literaire lezer actief. Deze kent veel teksten uit de wereldliteratuur en is geïnteresseerd in een academische benadering van literatuur. Deze lezer kan de tekst vanuit zowel psychologische, sociologische als filosofische invalshoek interpreteren en ziet intertekstuele verbanden. Deze lezer wisselt graag leeservaringen uit met experts en leest om vat te krijgen op de wereld om hem of haar heen en zichzelf.

Doelen op niveau 6 zijn het academisch leren lezen, intertekstueel verbanden kunnen leggen en wetenschappelijk literatuuronderzoek doen.

 

Kenmerken boeken op niveau 6:

 • Deze boeken vragen om veel algemene, literaire en culturele kennis
 • Ook is het nodig om gespecialiseerde kennis te hebben
 • Er kunnen verwijzingen zijn naar mythologie of de Bijbel
 • Er kan verwezen worden naar andere teksten of cultuuruitingen
 • De stijl is geraffineerd en soms experimenteel
 • De inhoud kent meerdere lagen van betekenis
 • De echte inhoud en bedoeling is moeilijk te doorgronden (iedereen kan er wel iets in vinden)

 

Boekentip op niveau 6: De ontdekking van de hemel door Harry Mulisch

Een engel heeft een opdracht van zijn Chef gekregen. Hij moet het testimonium, dat zich op aarde tussen de mensen bevindt, terug brengen naar de hemel. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de engel levens op aarde met elkaar in verbinding gebracht. Zo ontstaat er een diepe vriendschap tussen sterrenkundige Max Delius en taalkundige Onno Quist. Ze ontmoeten Ada Brons, die met beiden een verhouding krijgt. Als Ada zwanger raakt, trouwt Onno met haar. De zwangerschap is het doel van de engel geweest. Ada zal namelijk van een zoon bevallen, Quinten. Hij zal het testimonium terug moeten brengen naar de hemel, maar dat weet hij zelf nog niet.

De ontdekking van de hemel Harry Mulisch niveau 6

Gezonde voeding is niet vanzelfsprekend

Jaarlijks worden er vele onderzoeken gedaan naar de eet- en drinkgewoontes in ons land. Elk jaar blijkt minstens de helft van alle Nederlanders te kampen met overgewicht. Mar liefst 51% van alle Nederlanders is te dik en een steeds groter wordende groep heeft te maken met obesitas. Obesitas leidt op haar beurt weer tot allerlei nare ziektes, waaronder diabetes type 2, hart- en vaatziekten en een te hoog cholesterol.

Gezonde voeding kan ons zoveel helpen. Maar dan moeten we wel weten wat gezonde voeding is.

 

Gezonde voeding

Ons beeld van gezonde voeding is – al sinds de Industriële Revolutie – vertroebeld. Hoeveel mensen eten er ’s ochtends én ’s middags geen brood? En hoeveel mensen scheppen ’s avonds geen aardappels, rijst of pasta op?

Normale voeding? Ja.

Gezonde voeding? Nee.

Het koolhydraatarme dieet, het eiwitdieet, het Paleo principe, het oerdieet en grote delen van Weight Watchers geven aan dat gezonde voeding heel anders is dan hoe wij op dit moment eten en drinken.

 

Wat heeft de Industriële Revolutie daar dan mee te maken?

De Industriële Revolutie was een periode waarin machines het werk van mensen over begonnen te nemen. Men besefte dat ze zwaar werk niet meer hoefden te doen en dat machines in een fractie van de tijd veel meer konden produceren.

Zo werd ook het voedingspatroon eens goed onder de loep genomen. Wat bleek? Machines zouden in staat zijn om in korte tijd heel veel brood en andere graanproducten te produceren. Zo ook met pasta.

Producten zijn sinds de Industriële Revolutie steeds meer machinewerk. Om smaak en houdbaarheid te garanderen werden er suikers en zout aan voedingsmiddelen toegevoegd. Dat alles heeft de voeding niet gezonder gemaakt.

 

Toename welvaartsziektes

Voor de Industriële Revolutie – aan het einde van de negentiende eeuw – stierven mensen vooral aan slechte hygiëne en leesomstandigheden. Na de Industriële Revolutie zien we een toename van welvaartsziektes die tot onze dood leiden. Denk aan:

 • Obesitas en morbide obesitas
 • Hartziekten
 • Een te hoog cholesterolgehalte
 • Suikerziekte (diabetes type 2)

Industriële Revolutie zorgt voor ongezonder levenTerug naar de basis

Gezonde voeding dus. Wat houdt dat dan in? Eigenlijk moten we daarvoor weer terug naar de basis. Naar de tijd voor we allerlei toevoegingen aan onze voeding gingen doen. Terug naar de tijd voor de Industriële Revolutie.

Een aantal mensen hangt fanatiek het Paleo dieet aan. Dat dieet gaat nog veel verder terug in de tijd – tot ergens in de vroege Steentijd. Binnen dit dieet worden alleen natuurlijke producten (dus onbewerkt) toegestaan. Het idee is dat deze producten gezonder zijn en niet leiden tot een overschot aan suikers en zout.

 

Moet iedereen dan Paleo volgen?

Het is niet zo dat iedereen het Paleo dieet moet gaan volgen. Los van dat het heel lastig is om Paleoproof ingrediënten te vinden, is het ook nog kostbaar. De supermarkt moet toereikend zijn om gezond te kunnen eten.

Diverse dieetgoeroe’s zijn daar nu over bezig. Maar gezond eten houdt eigenlijk in dat je je aan enkele richtlijnen houdt.

 

Richtlijnen voor gezond eten en drinken

Wil jij gezonder gaan eten en drinken? Dan kunnen deze richtlijnen je helpen om dat vorm te geven.

 1. Eet minder koolhydraten en herken het verschil tussen enkelvoudige (slechte) en complexe (goede) koolhydraten. Je doet dit al door aardappels, rijst en pasta te beperken en brood te vervangen door yoghurt of fruit. Natuurlijk hoef je niet alles in één keer overboord te gooien, maar beetje bij beetje zal je ook al veel verschil ervaren.
 2. Ga voor groenten en fruit. In plaats van aardappels en groenten adviseren veel dieetkenners je op twee verschillende groenten op tafel te zetten. De courgette wordt vaak genoemd als vervanger voor aardappel. En wist je dat er van courgette ook pasta gemaakt kan worden? Supermarkten bieden dit gewoon aan.
 3. Drink veel water en vermijd vruchtensappen. Die bevatten heel veel suikers en maken je dus onnodig dik.
 4. Vlees en vis zijn gezond en maken deel uit van een variabel dieet. Wel is het belangrijk om zo min mogelijk bewerkte vormen van vlees en vis te nuttigen. Zo kun je vlees dat tot knakworst is verwerkt niet meer onbewerkt noemen.
 5. Vervang ongezonde tussendoortjes voor gezonde varianten. Denk aan een stukje fruit, een tros tomaten, een bakje druiven, een handjevol noten en zaden (boordevol gezonde vetten en eiwitten) of een komkommer met paprikareepjes. Er zijn genoeg varianten.

 

Conclusie

Gezond eten en drinken is de belangrijkste remedie tegen welvaartsziektes. Wil jij gezonder gaan leven? Doe dan je voordeel met de gedeelde richtlijnen in dit artikel en neem je huidige eet- en drinkgewoontes nog eens grondig onder de loep. Grote kans dat je tot het besef komt dat veel van wat je doet misschien wel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet gezond is.

Het eiwitdieet

Eiwitdieet – Spieren bouwen en afvallen dankzij minder hongergevoel

Eiwitten zijn de bouwstenen voor ons lichaam. Zij zorgen dat wij gedurende de dag goed kunnen functioneren en helpen ons om spieren te bouwen. Het is dan ook niet vreemd dat een eiwitdieet een van de populairste diëten van het moment is. Je kunt er bijzonder gemakkelijk mee afvallen en tegelijkertijd ook spieren bouwen. Het is dus niet alleen geschikt voor mensen die graag een aantal kilo’s willen verliezen, maar ook voor mensen die graag een aantal kilo spier erbij willen. Een eiwitdieet is daarbij erg gemakkelijk vol te houden, want de voeding die je tijdens het dieet mag eten is bijzonder lekker, bestaat uit een groot aantal verschillende soorten en is ook zeer voedzaam. En juist deze combinatie maakt het een ideaal dieet voor mensen die al lange tijd met gewichtsverlies of spierbouw bezig zijn: hier is eindelijk een dieet dat ervoor gaat zorgen dat ieder doel bereikt kan worden.

Bij het eiwitdieet richt je het voedingspatroon in met voeding die ontzettend eiwitrijk is. Hierbij moet je niet alleen aan eieren denken (welke overigens een ideale bron van eiwitten zijn), maar ook aan mager vlees, veel groenten en supplementen zoals eiwitshakes. Al deze voeding is perfect om af te vallen, terwijl je ondertussen ook aan een spiermassa kunt werken. Hoe strenger je het eiwitdieet volhoudt, hoe groter de kans dat je hier veel kilo’s mee verliest en ook flink aan jouw spiermassa gaat werken. Want eiwitten hebben een speciale werking die andere stoffen, zoals koolhydraten en vetten, absoluut niet hebben. Bij het eiwitdieet vervang je de voeding die je op dit moment eet (en die hoogstwaarschijnlijk erg suikerrijk of rijk aan vetten is) met voeding die vooral uit eiwitten bestaat. En deze switch zal op zeer korte termijn al een ontzettend belangrijk resultaat opleveren. Naarmate je dit op een langere termijn volhoudt zal jouw lichaam een geweldige transformatie doormaken waarbij jij jezelf op een gegeven moment absoluut niet meer zult herkennen.

Het eiwitdieet

Hoe werkt het eiwitdieet?

Als je een koolhydraatrijke maaltijd eet dan zul je merken dat je binnen zeer korte tijd weer honger hebt. En dat is vervelend, want je zit dan 30 minuten of een uur met een hongergevoel totdat het weer tijd is om te eten. Geen wonder dat we vandaag de dag steeds meer tussendoortjes eten: we moeten de tijd tussen de maaltijden toch ergens mee overbruggen. Maar bij een eiwitrijke maaltijd werkt dit helemaal anders. De maaltijden die je tijdens het eiwitdieet eet zullen dusdanig voedzaam zijn dat je eigenlijk nooit meer een hongergevoel zult krijgen. Koolhydraten verteren snel, maar eiwitten zorgen nog voor uren dat jouw maag gevuld voelt. Dat is prettig wanneer je wilt afvallen, omdat je zo minder snel naar tussendoortjes grijpt. Want als je alleen maar de tussendoortjes overslaat dan is de kans al groot dat je afvalt. Daarbij ga je tijdens het eiwitdieet altijd minder eten, omdat het voedingspatroon dusdanig is opgezet dat je kleinere porties kunt eten.

 

Bij het eiwitdieet is het daarnaast ook belangrijk dat jouw spieren blijven groeien. Naarmate je meer eiwitten binnenkrijgt, gaat de opbouw van spieren in jouw lichaam sneller. Tijdens een hevige krachttraining ontstaan er allemaal kleine scheurtjes in jouw spieren. Dit klinkt wellicht negatief, maar is exact het effect dat je graag bij krachttraining ziet. Want deze kleine scheurtjes worden opgevuld met stoffen die in eiwitten zitten. Hier zie je geen verschil in als je dit dag op dag doet, maar naarmate je dit maand op maand doet dan zul je merken dat jouw spieren steeds groter worden. En juist dit is wat ertoe zal leiden dat jij een lichaam krijgt dat ontzettend grote spieren heeft. Het is ook niet zomaar dat bodybuilders zich aan een streng eiwitdieet houden: zij weten dat dit de enige voedingsstof is die zij nodig hebben om van een zware krachttraining te herstellen en om te zorgen dat hun spieren maand na maand groter zullen worden.

 

De voeding in het eiwitdieet

Zoals eerder al werd beschreven, zul jij tijdens het eiwitdieet zeer specifieke voeding eten. Het gaat hierbij vooral om maaltijden die ontzettend eiwitrijk zijn. Je wilt per maaltijd minimaal 40 gram eiwitten binnenkrijgen, omdat dit het totaal over de dag naar minimaal 120 gram zal werken. Het eiwitdieet is daarom soms een lastig dieet: het is moeilijk om voeding te vinden die elke keer in minimaal 40 gram eiwitten resultaat. Maar als je eenmaal een aantal maaltijden hebt kunnen samenstellen, wordt het bijzonder gemakkelijk om er meer samen te stellen. Zo kun jij jouw eigen receptenboek samenstellen met maaltijden die jouw lichaam exact bieden wat het nodig heeft: een hoge hoeveelheid eiwitten, een lage hoeveelheid koolhydraten en een redelijke hoeveelheid vetten.

 

En daar zijn allerlei verschillende voedingssoorten geschikt voor. Denk allereerst aan eieren; een ideale bron van eiwitten. Als je drie eieren (met dooier) combineert met een zakje groenten (zoals wokgroenten) dan krijg je een maaltijd van 50-60 gram eiwitten. Dat is natuurlijk dé ideale start van de dag. Een lunch van een salade met spinazie, tomaat, tonijn, een klein beetje mayonaise, een avocado en wat kaas (zoals mozarella) resulteert ook weer in 40-50 gram eiwitten. Dan zit het totaal al bijna over de 100 gram en ben je zeker dat het eiwitdieet voor die dag 100% is geslaagd. En als je de dag dan ook nog afsluit met een maaltijd van 300 gram groenten, een mager stuk vlees (zoals 150 gram magere gehakt) en een toetje van magere kwark met noten dan zit jij ruim over jouw doel heen. Het eiwitdieet hoeft dus helemaal niet lastig te zijn, zolang jij maar ideale maaltijden samenstelt waarbij jouw lichaam altijd krijgt wat het op dat moment nodig heeft.

 

Tips voor het eiwitdieet

Het eiwitdieet kent veel verschillende varianten. Veel mensen volgen inmiddels het Paleo-dieet; dit is een dieet dat is gebaseerd op de voeding die mensen 10.000 jaren geleden ook aten. Je kunt de maaltijden uit het Paleo-dieet dus voor jouw eiwitdieet gebruiken. Er zijn inmiddels honderden recepten op het internet te vinden, dus dat is een mooie bron om te beginnen.

Omdat eiwitten een dusdanig groot effect op de spieren hebben, is het raadzaam om je tijdens het eiwitdieet in te schrijven voor de sportschool. Vooral mannen zullen hier veel profijt van hebben, omdat spierbouw ertoe zal leiden dat het lichaam er steeds beter uit zal gaan lichaam. Daarbij zorgen grotere spieren ook voor meer energieverbruik: je valt dus automatisch meer af wanneer jouw spieren groter worden. Houd hier dus ook goed rekening mee, omdat dit het verschil kan maken tussen een kilo per maand en anderhalve kilo per maand. Hoe gespierder jij bent, hoe sneller jij afvalt.

Maak voor jezelf een duidelijk voedingsschema en gebruik een app zoals MyFitnessPal om exact bij te houden hoeveel eiwitten jij op een dag binnenkrijgt. MyFitnessPal bevat inmiddels tienduizenden producten die jij in de supermarkt kunt kopen en telt van ieder product alle belangrijke voedingsstoffen op. Zo weet jij dus precies hoeveel calorieën, koolhydraten, eiwitten en vetten jij per maaltijd en gedurende de dag binnenkrijgt.

Denk eraan dat je met het eiwitdieet redelijk wat mag eten. Lees ook over de gevaren van te weinig eten op Dokterdokter.nl

 

Begin vandaag met het eiwitdieet

Je kunt vandaag al met het eiwitdieet beginnen en een start maken om eindelijk het ideale lichaam te krijgen. Zoek online naar ideale recepten, bedenk zelf op basis van deze recepten nieuwe recepten, koop alleen maar eiwitrijke voeding en schrijf je in voor de sportschool. Dankzij de unieke werking van eiwitten wordt gewichtsverlies gemakkelijk en kun jij zo veel mogelijk spiermassa creëren.